Energielabel voor woningen uitleg

 

De compleetste en duidelijkste energielabel voor woningen uitleg!…

…zodat je aanvraag voor een definitief energielabel voor je huis straks in 1 keer goed verloopt met het beste resultaat. En een beter energielabel kan een groot verschil maken bij verkoop of verhuur van je woning!

De volgende vragen over het energielabel voor woningen worden beantwoord:

 1. Wat is een energielabel?
 2. Wat is een voorlopig energielabel?
 3. Wat is een definitief energielabel?
 4. Wie zijn verantwoordelijk voor het energielabel voor de woningbouw?
 5. Waar kun je terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van een energielabel je woning?
 6. Bij welke woningen en wat voor gebouwen is een energielabel verplicht?
 7. Wat moet je doen als je huis heel goed is geïsoleerd?
 8. Hoe kom je aan een energielabel voor je woning?
 9. Wat zijn de voordelen en nadelen van het woningenergielabel?
 10. Welke erkend deskundige kun je het beste kiezen?
 11. Hoe wordt het definitief energielabel berekend?
 12. Hoe ziet een definitief energielabel er uit?
 13. Hoelang is het definitief energielabel geldig?
 14. Wat gebeurt er als je een woning zonder definitief energielabel verkoopt of verhuurt?
 15. Wie kan het definitief energielabel verstrekken?
 16. Wat kost een definitief energielabel?

1. Wat is een energielabel?

Makkelijk gezegd: Een energielabel laat zien hoe energiezuinig iets is. Zoals bijvoorbeeld je huis, auto of een elektrisch apparaat. Iets nauwkeuriger beschreven: Een energielabel is een classificatie die op basis van Europese en Nederlandse regelgeving moet worden meegeleverd bij de verkoop van auto’s, elektrische apparaten en gebouwen.
Op een energielabel voor woningen staat bijvoorbeeld informatie over vloerisolatie, ramen en verwarming. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Je krijgt het energielabel van een deskundige die je zelf kiest. Het energielabel is verplicht als je een huis verkoopt of verhuurd en is maximaal 10 jaar geldig.

2. Wat is een voorlopig energielabel?

Voor huizen zonder officieel vastgesteld energielabel is eind 2014 een voorlopig energielabel bepaald. Het voorlopig energielabel is een inschatting op basis van de gegevens in het kadaster. Dit zijn al bekende gegevens van de woning zoals het bouwjaar, de oppervlakte en het type woning.

De overheid heeft het voorlopige energielabel in januari en februari 2015 aan alle huiseigenaren persoonlijk toegestuurd. Dit was voor alle huiseigenaren gratis.

3. Wat is een definitief energielabel?

Een definitief energielabel is een energielabel dat officieel voor je woning is vastgesteld en geregistreerd door een door de overheid erkende deskundige. Dit kan een energielabel zijn dat al voor 1 janauri 2015 is vastgesteld. Deze energielabels zijn geldig tot 10 jaar na de datum van afgifte. Net zoals de definitieve energielabels die per 1 januari 2015 verplicht zijn en via energielabelvoorwoningen.nl zijn geregistreerd.

Als bewoner kun je hier controleren of welk energielabel er voor je woning bekend is (en het raadplegen kan ook hier op de EPBD site maar die is eigenlijk voor erkend deskundigen en andere professionals op het gebied van energielabels). Zie onderstaande schermafbeeldingen als voorbeeld:

4. Wie zijn verantwoordelijk voor het energielabel voor de woningbouw?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen is verantwoordelijk voor de inhoud, het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de organisatie. De rekenmethodiek voor het definitief energielabel voor huiseigenaren en de indeling in energielabelklassen is vastgesteld door de RvO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is een dochter van het ministerie van Economische Zaken zij voert beleid uit voor diverse departementen en op allerlei gebieden zoals in dit geval de duurzaamheid van (bestaande) woningen.

5. Waar kun je terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van een energielabel je woning?

De rijksoverheid biedt een helpdesk Energielabel voor vragen van huiseigenaren over het energielabel van hun woning. Je kunt via telefoon of email contact met de medewerkers van deze energielabel helpdesk opnemen. Via telefoon kan dit via 0800-0808 en het email adres is helpdesk@energielabel.nl.

6. Bij welke woningen en wat voor gebouwen is een energielabel verplicht?

Een definitief energielabel is verplicht bij verhuur en verkoop van woningen en appartementen. Hieronder vallen ook woonwagens die permanent in gebruik zijn en recreatiewoningen die de criteria voldoen dan ze meer dan 4 maanden per jaar worden gebruikt of dat ze een verwacht energieverbruik van meer dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik hebben. Het energielabel is niet verplicht voor monumenten en woonboten.
Ook in de utiliteitsbouw is een energielabel in de meeste situaties verplicht zoals bij winkelpanden, het vastgoed in de gezondheidszorg, sporthallen, overheidsgebouwen, hotels, restaurants, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen, enzovoorts..

De details van over het type gebouw waarbij een energielabel verplicht is vind je op deze site van de rijksoverheid.

7. Wat moet je doen als je huis heel goed is geïsoleerd?

Sowieso moet je gewoon een definitief energielabel aanvragen om eventuele kopers of huurders van de woning officieel te informeren over het niveau van energiebesparing van je huis. Als het goed is kun je dan een A label tonen! Na stap 2 van de aanvraag voor een woning energielabel kun je namelijk extra vragen beantwoorden over de uitzonderlijke energiebesparende maatregelen die bij de woning zijn getroffen. Zoals bijvoorbeeld of er drievoudig glas is, meer dan 10 centimeter isolatie of een speciaal ventilatiesysteem. Klik hier voor een overzicht van alle vragen tijdens het aanvraag proces voor een energielabel voor je woning.

8. Hoe kom je aan een energielabel voor je woning?

Bij de verkoop van je woning is een definitief energielabel verplicht. Aanvragen van een definitief energielabel voor je woning kan via de overheidssite www.energielabelvoorwoningen.nl.
Om een definitief energielabel aan te vragen log je op deze site in met je DigiD en doorloop je de volgende stappen:
 1. Controleer je woninggegevens en pas ze eventueel aan.
 2. Voeg digitaal bewijs toe, als je een beter energielabel wilt aanvragen omdat je energiebesparende maatregelen hebt getroffen. Dit zijn bijvoorbeeld de factuur van je hoogrendement CV ketel, foto’s van dubbelglas of een bouwtechnisch rapport.
 3. Selecteer een erkend deskundige uit de lijst, deze deskundige zal je gegevens controleren om het definitieve energielabel vast te stellen.
De erkend deskundige dient alle gegevens goed te keuren. Op basis van het akkoord van de erkend deskundig vindt de registratie van het definitieve energielabel voor je woning plaats. De bevestiging hiervan ontvang je per email van de Rijksoverheid.

9. Wat zijn de voordelen en nadelen van het woningenergielabel?

De Nederlandse overheid stelt het energielabel verplicht omdat dit een Europese regel is waaraan iedere lidstaat dient te voldoen. Het voordeel voor de belastingbetaler is dus dat we een boete uit Europa voorkomen. 🙂

Het voordeel is daarnaast dat er allerlei mensen een stukje werk en inkomen hebben dankzij het energielabel. Zoals de erkend deskundigen en zoals hopelijk de auteur van deze website 🙂

Het nadeel is natuurlijk dat je als woningeigenaar een extra administratieve verplicht hebt waaraan je dient te voldoen. Met de dreiging van een boete bovendien….

Het grootste voordeel van energielabels is echter de verhoging van ons collectieve ‘energiebewustzijn’, het bewustzijn over energieverbruik en de mogelijkheden om op energie te besparen. Het energielabel toont daartoe mogelijkheden om je huis energiezuiniger te maken. En een energiezuinig huis betekent een lagere rekening voor gas- en elektra. Dit is in principe natuurlijk onafhankelijk van de vraag of dit met een energielabel is vastgelegd. Maar een groen energielabel maakt het voor eventuele huurders of kopers wel duidelijk dat ze een lagere energierekening kunnen verwachten. En dat is goed voor de verkoop- of verhuur van je huis. Misschien vind je net iets sneller een geïnteresseerde en is die dankzij een groen energielabel bereid om een betere prijs voor je huis te betalen!

10. Welke erkend deskundige kun je het beste kiezen?

De erkend deskundige kan een energieadviseur, makelaar of bouwtechnisch specialist zijn. Je kunt de deskundige selecteren op basis van prijs, klant tevredenheidsscore, reactie snelheid, locatie,… Deze deskundige controleert je gegevens op afstand op basis van de woninggegevens en het digitale bewijs dat je op www.energielabelvoorwoningen.nl hebt ingevoerd. Kijk hier voor een overzicht van erkend deskundigen!

11. Hoe wordt het definitief energielabel berekend?

Er is een rekenmethodiek voor het definitief energielabel vastgesteld die beschrijft welke invoer gehanteerd moet worden om
het officiële energielabel van een woning te bepalen. Deze methodiek is zo opgezet dat de invoer door een woningeigenaar gedaan kan worden. Het energielabel kan op basis van 10 vragen bepaald worden (10 hoofdinvoerparameters). Deze 10 vragen zijn uitgebreid beschreven op de pagina Energielabel aanvragen. Op deze energielabel voor woningen uitleg pagina zijn daarom niet de letterlijke vragen maar de concrete variabelen opgesomd die als uitkomst van de vragenlijst in de rekenmethode gebruikt worden:
Hoofdcategorie & subtype van de woning:
Hoofdcategorie 1 = vrijstaand. Subtype 0 = geen.
Hoofdcategorie 2 = twee onder een kap. Subtype 1 = eind.
Hoofdcategorie 3 = hoekwoning. Subtype 1 = eind.
Hoofdcategorie 4 = rijwoning. Subtype 2 = tussen.
Hoofdcategorie 5 = appartement met 1 woonlaag per woning. Subtype: zie onderstaande:
Hoofdcategorie 6 = appartement met meerdere woonlagen per woning. Subtype: zie onderstaande:
De volgende subtypen zijn mogelijk voor de appartementen in hoofdcategorie 5 en 6:
Subtype 3 = tussen midden.
Subtype 4 = tussen vloer.
Subtype 5 = tussen dak.
Subtype 6 = tussen dak vloer.
Subtype 7 = hoek midden.
Subtype 8 = hoek vloer.
Subtype 9 = hoek dak.
Subtype 10 = hoek dak vloer.
Bouwjaar:

1 = t/m 1945
2 = 1946 t/m 1964
3 = 1965 t/m 1974
4 = 1975 t/m 1982
5 = 1983 t/m 1987
6 = 1988 t/m 1991
7 = 1992 t/m 1999
8 = 2000 t/m 2005
9 = 2006 t/m 2013
10 = 2014 t/m heden

Ramen leefruimte en slaapruimte: enkel glas, dubbel glas, HR glas of drievoudig glas.
Gevel, dak en vloer: geen na-isolatie, na-isolatie (niet relevant vanaf bouwjaarklasse 7) of extreem goede isolatie (niet relevant voor bouwjaarklasse 10).
Verwarming:
1 = individuele CV-ketel, installatiejaar voor 1998
2 = individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998
3 = gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar voor 1998 (bij appartementen)
4 = gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar in of na 1998 (bij appartementen)
5 = stadsverwarming
6 = gaskachels
7 = warmtepomp
Tapwater:
1 = individuele CV-ketel, installatiejaar voor 1998
2 = individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998
3 = gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar voor 1998 (bij appartementen)
4 = gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar in of na 1998 (bij appartementen
5 = stadsverwarming
6 = geiser
7 = warmtepomp bron geen ventilatieretourlucht
8 = elektrische boiler
Ventilatiesysteem:
1 = natuurlijke ventilatie (bouwjaarklasse 1 t/m 7)
2 = mechanische afzuiging met wisselstroomventilator (bouwjaarklasse 1 t/m 8)
3 = gebalanceerde ventilatie met wisselstroomventilator (bouwjaarklasse 8)
4 = mechanische afzuiging met gelijkstroomventilator (bouwjaarklasse 9 en 10)
5 = gebalanceerde ventilatie met gelijkstroomventilator (bouwjaarklasse 9 en 10 en extreem goed
geïsoleerde woningen)
Zonneboiler: deze is er niet, of deze is aanwezig, er wordt geen onderscheid gemaakt naar type of bouwjaar van de zonneboiler.

12. Hoe ziet een definitief energielabel er uit?

Het definitief energielabel voor woningen vermeldt het bouwjaar, woningtype, woningoppervlakte en de andere woningkenmerken die van belang zijn voor het energieverbruik. Deze kenmerken zijn:

 • Soort glas
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Soort verwarming
 • Soort warmwatervoorziening
 • Ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen en zonneboiler

Klik hier om het definitief energielabel voor woningen als PDF voorbeeld te zien.

Voorbeeld van een definitief energielabel voor je woning.

Voorbeeld van een definitief energielabel voor je woning.

13. Hoelang is het definitief energielabel geldig?

Het definitieve energielabel is niet echt definitief 🙂 Het definitief energielabel voor woningen blijft namelijk 10 jaar geldig. Net zoals de energielabels die al vóór 2015 zijn afgegeven.Heb je je huis in de tussentijd energiezuiniger gemaakt? Dan kunt je met een nieuw energielabel de verbetering inzichtelijk maken.

14. Wat gebeurt er als je een woning zonder definitief energielabel verkoopt of verhuurt?

De boete bedraagt maximaal € 405 als je als huiseigenaar een woning verhuurt of verkoopt waarvoor geen definitief energielabel is geregistreerd. Dit wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

15. Wie kan het definitief energielabel verstrekken?

Je aanvraag voor een definitief energielabel wordt door een erkend deskundige beoordeeld. Dit is een voor het energielabel voor woningen gecertificeerde makelaar, energieadviseur of bouwtechnicus. Als de erkend deskundige de aanvraag goedkeurt wordt het label in een online database vastgelegd. Klik hier voor een overzicht met meer dan 400 erkend deskundigen!

16. Wat kost een definitief energielabel?

De deskundigen mogen zelf hun administratiekosten bepalen. De administratiekosten lopen uiteen van enkele euro’s tot enkele tientjes per aanvraag. Hier vind je een overzicht van de prijzen voor het vaststellen van een definitief energielabel van honderden deskundigen.